História

Revitalizácia oázy Hanigovského hradu

Charakteristika projektu:

Obnova turistickej oddychovej zóny v blízkosti hradu, osadenie mobiliáru na turisticky zaujímavých stanovištiach.

Číslo projektu: ZO 13-11

Žiadateľ: OZ Novum Castrum

Obec: Lipany

Názov projektu: Revitalizácia oázy Hanigovského hradu

Výška grantu: 3 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.