2013

Obnova „dedinskej lúky“ – produkčnej záhrady a tradičných zručností – záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych formou workshopov

Číslo projektu: ZO 13-34


 

Žiadateľ: Obec Lupoč

Obec: Lupoč

Názov projektu: Obnova „dedinskej lúky“ – produkčnej záhrady a tradičných zručností - záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych formou workshopov

Výška grantu: 1 600 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie vzorovej obecnej úžitkovo – okrasnej záhrady a včelej farmy za účelom vzdelávania a odovzdávania tradičných záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych zručností.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.