História

Obnova „dedinskej lúky“ – produkčnej záhrady a tradičných zručností – záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych formou workshopov

Charakteristika projektu:

Vybudovanie vzorovej obecnej úžitkovo – okrasnej záhrady a včelej farmy za účelom vzdelávania a odovzdávania tradičných záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych zručností.

Číslo projektu: ZO 13-34

Žiadateľ: Obec Lupoč

Obec: Lupoč

Názov projektu: Obnova „dedinskej lúky“ – produkčnej záhrady a tradičných zručností - záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych formou workshopov

Výška grantu: 1 600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.