2013

Chceme vedieť o prírode viac !

Číslo projektu: ZO 13-63


 

Žiadateľ: Obec Dubník

Obec: Dubník

Názov projektu: Chceme vedieť o prírode viac !

Výška grantu: 1 700 €

Charakteristika projektu:

Založenie školskej záhrady a zriadenie náučného chodníka na nevyužívanom verejnom priestore pre potreby vzdelávania detí v téme starostlivosti o pôdu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.