História

Chceme vedieť o prírode viac !

Charakteristika projektu:

Založenie školskej záhrady a zriadenie náučného chodníka na nevyužívanom verejnom priestore pre potreby vzdelávania detí v téme starostlivosti o pôdu.

Číslo projektu: ZO 13-63

Žiadateľ: Obec Dubník

Obec: Dubník

Názov projektu: Chceme vedieť o prírode viac !

Výška grantu: 1 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.