2013

Vodný systém v parku Topoľčianky

Číslo projektu: ZO 13-27


 

Žiadateľ: Občianske združenien PARK Topoľčianky

Obec: Topoľčianky

Názov projektu: Vodný systém v parku Topoľčianky

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Obnova unikátneho vodného systému jazierok a prívodného kanála v historickom parku v Topoľčiankach.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.