História

Vodný systém v parku Topoľčianky

Charakteristika projektu:

Obnova unikátneho vodného systému jazierok a prívodného kanála v historickom parku v Topoľčiankach.

Číslo projektu: ZO 13-27

Žiadateľ: Občianske združenien PARK Topoľčianky

Obec: Topoľčianky

Názov projektu: Vodný systém v parku Topoľčianky

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.