História

Živá záhrada Veľkej Fatry

Charakteristika projektu:

Vytvorenie zelenej plochy v centre mesta na pozemku nevyužívaného dvora správy NP Veľká Fatra pre potreby environmentálnej výučby.

Číslo projektu: ZO 13-23

Žiadateľ: Občianske združenie KRIŽNA

Obec: Martin

Názov projektu: Živá záhrada Veľkej Fatry

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.