2013

Živá záhrada Veľkej Fatry

Číslo projektu: ZO 13-23


 

Žiadateľ: Občianske združenie KRIŽNA

Obec: Martin

Názov projektu: Živá záhrada Veľkej Fatry

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie zelenej plochy v centre mesta na pozemku nevyužívaného dvora správy NP Veľká Fatra pre potreby environmentálnej výučby.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.