História

Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu v Žihárci – časť Červený les

Charakteristika projektu:

Vyčistenie mŕtveho ramena, výsadba brehových drevín a vytvorenie oddychovej zóny v jeho okolí.

Číslo projektu: ZO 13-25

Žiadateľ: NaturAqua OZ

Obec: Žihárec

Názov projektu: Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu v Žihárci – časť Červený les

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.