2013

Levické rybníky

Číslo projektu: ZO 13-18


 

Žiadateľ: Mestský parlament mládeže v Leviciach

Obec: Levice

Názov projektu: Levické rybníky

Výška grantu: 1 600 €

Charakteristika projektu:

Zriadenie oddychového miesta na okraji mesta v atraktívnom prostredí rybníkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.