História

Levické rybníky

Charakteristika projektu:

Zriadenie oddychového miesta na okraji mesta v atraktívnom prostredí rybníkov.

Číslo projektu: ZO 13-18

Žiadateľ: Mestský parlament mládeže v Leviciach

Obec: Levice

Názov projektu: Levické rybníky

Výška grantu: 1 600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.