História

EKO-FRIENDLY JAKUBÁK

Charakteristika projektu:

Revitalizácia parčíka s detským ihriskom, obnova pôvodnej a výsadba novej vertikálnej izolačnej zelene.

Číslo projektu: ZO 13-6

Žiadateľ: Mestská časť Bratislava -Staré Mesto

Obec: Bratislava

Názov projektu: EKO-FRIENDLY JAKUBÁK

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.