2013

EKO-FRIENDLY JAKUBÁK

Číslo projektu: ZO 13-6


 

Žiadateľ: Mestská časť Bratislava -Staré Mesto

Obec: Bratislava

Názov projektu: EKO-FRIENDLY JAKUBÁK

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia parčíka s detským ihriskom, obnova pôvodnej a výsadba novej vertikálnej izolačnej zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.