História

Revitalizácia školského parku a vytvorenie detského ihriska

Charakteristika projektu:

Revitalizácia školského parku v exponovanej zóne Bratislavy, vytvorenie detského ihriska, voľnočasovej zóny v blízkosti cyklotrasy pri Malom Dunaji.

Číslo projektu: ZO 13-69

Žiadateľ: ECO, n.f.

Obec: Bratislava

Názov projektu: Revitalizácia školského parku a vytvorenie detského ihriska

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.