2013

Revitalizácia školského parku a vytvorenie detského ihriska

Číslo projektu: ZO 13-69


 

Žiadateľ: ECO, n.f.

Obec: Bratislava

Názov projektu: Revitalizácia školského parku a vytvorenie detského ihriska

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia školského parku v exponovanej zóne Bratislavy, vytvorenie detského ihriska, voľnočasovej zóny v blízkosti cyklotrasy pri Malom Dunaji.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.