História

Šarišské permakultúrne centrum

Charakteristika projektu:

Vytvorenie pilotného permakultúrneho centra v centre Šariša pre praktické vzdelávanie širokej verejnosti.

Číslo projektu: ZO 13-35

Žiadateľ: Cigeľský komunitný spolok

Obec: Cigeľka Gaboltov

Názov projektu: Šarišské permakultúrne centrum

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.