2013

Šarišské permakultúrne centrum

Číslo projektu: ZO 13-35


 

Žiadateľ: Cigeľský komunitný spolok

Obec: Cigeľka Gaboltov

Názov projektu: Šarišské permakultúrne centrum

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie pilotného permakultúrneho centra v centre Šariša pre praktické vzdelávanie širokej verejnosti.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.