2013

Včely pre budúcnosť

Číslo projektu: ZO 13-15


 

Žiadateľ: Alter Nativa o.z.

Obec: Brdárka

Názov projektu: Včely pre budúcnosť

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Založenie reprezentatívnej včelej mini farmy za účelom prípravy a vzdelávania nových včelárov, hlavne mladých adeptov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.