História

Školské arborétum a ekoučebňa

Charakteristika projektu:

Vytvorenie komplexného zeleného školského areálu určeného na vyučovanie aj na voľný čas pre deti obce. Výsadba zelene, vytvorenie náučnej vodnej plochy, vybudovanie prístrešku pre vonkajšie vyučovanie.

Číslo projektu: 2012224

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským

Obec: Trhová Hradská

Názov projektu: Školské arborétum a ekoučebňa

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.