2012

Školské arborétum a ekoučebňa

Číslo projektu: 2012224


 

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským

Obec: Trhová Hradská

Názov projektu: Školské arborétum a ekoučebňa

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie komplexného zeleného školského areálu určeného na vyučovanie aj na voľný čas pre deti obce. Výsadba zelene, vytvorenie náučnej vodnej plochy, vybudovanie prístrešku pre vonkajšie vyučovanie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.