História

Legendárny vrch Sitno

Charakteristika projektu:

Obnovenie bezpečnej turistickej výstupovej trasy na vrch Sitno. Obnova drevených schodov a zábradlia, oprava lavičiek, osadenie informačných panelov.

Číslo projektu: 2012692

Žiadateľ: Združenie turizmu Banská Štiavnica

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Legendárny vrch Sitno

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.