2012

Legendárny vrch Sitno

Číslo projektu: 2012692


 

Žiadateľ: Združenie turizmu Banská Štiavnica

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Legendárny vrch Sitno

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Obnovenie bezpečnej turistickej výstupovej trasy na vrch Sitno. Obnova drevených schodov a zábradlia, oprava lavičiek, osadenie informačných panelov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.