História

Združenie Slatinka

Charakteristika projektu:

Vybudovanie ekoplochy pre vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia v areáli záhrady pri správe CHKO Poľana vo Zvolene. Výstavba prístrešku, výsadba zelene, drevených hracích a edukačných prvkov.

Číslo projektu: 2012655

Žiadateľ: Združenie Slatinka

Obec: Zvolen

Názov projektu: Výučba ekoplocha pri Správe Biosferickej rezervácie CHKO Poľana

Výška grantu: 1 300 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.