2012

Združenie Slatinka

Číslo projektu: 2012655


 

Žiadateľ: Združenie Slatinka

Obec: Zvolen

Názov projektu: Výučba ekoplocha pri Správe Biosferickej rezervácie CHKO Poľana

Výška grantu: 1 300 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie ekoplochy pre vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia v areáli záhrady pri správe CHKO Poľana vo Zvolene. Výstavba prístrešku, výsadba zelene, drevených hracích a edukačných prvkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec[email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.