História

Vodné studničky – studničky vo Vihorlate

Charakteristika projektu:

Oprava studničiek na trase turistického chodníka vo Vihorlate. Vybudovanie kamenného základu a dreveného prístrešia na každom prameni.

Číslo projektu: 2012849

Žiadateľ: Prvý michalovský klub slovenských turistov

Obec: Michalovce

Názov projektu: Vodné studničky - studničky vo Vihorlate

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.