2012

Vodné studničky – studničky vo Vihorlate

Číslo projektu: 2012849


 

Žiadateľ: Prvý michalovský klub slovenských turistov

Obec: Michalovce

Názov projektu: Vodné studničky - studničky vo Vihorlate

Výška grantu: 1 000 €

Charakteristika projektu:

Oprava studničiek na trase turistického chodníka vo Vihorlate. Vybudovanie kamenného základu a dreveného prístrešia na každom prameni.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.