História

Zelená oáza pri škole

Charakteristika projektu:

Vytvorenie podmienok pre exteriérové vyučovanie pri Základnej škole Janka Kráľa. Výsadba školského arboréta a výstavba eko-učebne.

Číslo projektu: 2012575

Žiadateľ: OZ Tatry

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Zelená oáza pri škole

Výška grantu: 3 100 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.