2012

Zelená oáza pri škole

Číslo projektu: 2012575


 

Žiadateľ: OZ Tatry

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Zelená oáza pri škole

Výška grantu: 3 100 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie podmienok pre exteriérové vyučovanie pri Základnej škole Janka Kráľa. Výsadba školského arboréta a výstavba eko-učebne.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.