História

Vráťme vodu do parku Mojmírovce

Charakteristika projektu:

Zámerom projektu bolo navrátenie vody do historického parku v Mojmírovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Bolo prečistené koryto starého kanálu a vytvorené záchytné meandre, vysadená zeleň a osadené lavičky a smetné koše, dreveným mostíkom boli premostené brehy kanála, vyčistené a zrekonštruované chodníky v parku.

Číslo projektu: 2012312

Žiadateľ: OZ Mojmírovské kroky

Obec: Mojmírovce

Názov projektu: Vráťme vodu do parku Mojmírovce

Výška grantu: 3 200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.