2012

Vráťme vodu do parku Mojmírovce

Číslo projektu: 2012312


 

Žiadateľ: OZ Mojmírovské kroky

Obec: Mojmírovce

Názov projektu: Vráťme vodu do parku Mojmírovce

Výška grantu: 3 200 €

Charakteristika projektu:

Zámerom projektu bolo navrátenie vody do historického parku v Mojmírovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Bolo prečistené koryto starého kanálu a vytvorené záchytné meandre, vysadená zeleň a osadené lavičky a smetné koše, dreveným mostíkom boli premostené brehy kanála, vyčistené a zrekonštruované chodníky v parku.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.