História

Čachtická dolina

Charakteristika projektu:

Odstránenie rozptýleného odpadu a starých nelegálnych skládok v okolí potoka Jablonka v dĺžke 2 km v malebnej Čachtickej doline. Vybudovanie odpočinkových zariadení na turisticky najatraktívnejších miestach.

Číslo projektu: 2012435

Žiadateľ: OZ Krajina Karpaty

Obec: Čachtice

Názov projektu: Čachtická dolina

Výška grantu: 4 400 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.