2012

Čachtická dolina

Číslo projektu: 2012435


 

Žiadateľ: OZ Krajina Karpaty

Obec: Čachtice

Názov projektu: Čachtická dolina

Výška grantu: 4 400 €

Charakteristika projektu:

Odstránenie rozptýleného odpadu a starých nelegálnych skládok v okolí potoka Jablonka v dĺžke 2 km v malebnej Čachtickej doline. Vybudovanie odpočinkových zariadení na turisticky najatraktívnejších miestach.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.