História

Ekoučebňa pri Kyslej vode v Zboji

Charakteristika projektu:

Premena areálu prameňa Kyslej vody v Zboji na zaujímavé oddychovo náučné miesto pre potreby miestnych obyvateľov aj turistov. Oprava existujúceho prístrešku, úprava okolia prameňa, osadenie lavičiek a informačnej tabule.

Číslo projektu: 2012708

Žiadateľ: OZ Čemerica Stakčín

Obec: Stakčín

Názov projektu: Ekoučebňa pri Kyslej vode v Zboji

Výška grantu: 2 300 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.