2012

Ekoučebňa pri Kyslej vode v Zboji

Číslo projektu: 2012708


 

Žiadateľ: OZ Čemerica Stakčín

Obec: Stakčín

Názov projektu: Ekoučebňa pri Kyslej vode v Zboji

Výška grantu: 2 300 €

Charakteristika projektu:

Premena areálu prameňa Kyslej vody v Zboji na zaujímavé oddychovo náučné miesto pre potreby miestnych obyvateľov aj turistov. Oprava existujúceho prístrešku, úprava okolia prameňa, osadenie lavičiek a informačnej tabule.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.