História

Revitalizácia jazera v obci Nová Dedinka

Charakteristika projektu:

Vyčistenie dna jazierka aj priľahlého okolia a jeho revitalizácia, vytriedenie a odvoz vyzbieraného odpadu, vybudovanie oddychovej zóny s detským ihriskom, výsadba drevín okolo upravovanej plochy a výsadba novej pobrežnej vegetácie.

Číslo projektu: 2012101

Žiadateľ: OZ Areál oddychu a športu pri jazere

Obec: Nová Dedinka

Názov projektu: Revitalizácia jazera v obci Nová Dedinka

Výška grantu: 4 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.