2012

Revitalizácia jazera v obci Nová Dedinka

Číslo projektu: 2012101


 

Žiadateľ: OZ Areál oddychu a športu pri jazere

Obec: Nová Dedinka

Názov projektu: Revitalizácia jazera v obci Nová Dedinka

Výška grantu: 4 000 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie dna jazierka aj priľahlého okolia a jeho revitalizácia, vytriedenie a odvoz vyzbieraného odpadu, vybudovanie oddychovej zóny s detským ihriskom, výsadba drevín okolo upravovanej plochy a výsadba novej pobrežnej vegetácie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.