História

Vtáčnice

Charakteristika projektu:

Výsadba tradičnej starej odrody divej čerešne, ktorá je súčasťou miestnej ľudovej kultúry. Obnovenie sadu na v súčasnosti nevyužívanom obecnom pozemku, ktorý bol v minulosti nelegálnou skládkou a nachádza sa v tesnej blízkosti regionálne významnej cyklotrasy z rekreačného strediska Dubník – Stará Turá na Čachtický hrad.

Číslo projektu: 2012442

Žiadateľ: Obec Vaďovce

Obec: Vaďovce

Názov projektu: Vtáčnice

Výška grantu: 600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.