2012

Obnova parku v obci Tročany

Číslo projektu: 2012731


 

Žiadateľ: Obec Tročany

Obec: Tročany

Názov projektu: Obnova parku v obci Tročany

Výška grantu: 3 800 €

Charakteristika projektu:

Obnova parku v súlade s jeho vidieckym charakterom, s využitím pôvodných drevín, inšpirovaný históriou dedinských bylinkových záhrad. Živá expozícia tradičných ovocných drevín a liečivých rastlín. Doplnenie drobnej architektúry v areály parku, úprava vodného zdroja.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.