História

Obnova parku v obci Tročany

Charakteristika projektu:

Obnova parku v súlade s jeho vidieckym charakterom, s využitím pôvodných drevín, inšpirovaný históriou dedinských bylinkových záhrad. Živá expozícia tradičných ovocných drevín a liečivých rastlín. Doplnenie drobnej architektúry v areály parku, úprava vodného zdroja.

Číslo projektu: 2012731

Žiadateľ: Obec Tročany

Obec: Tročany

Názov projektu: Obnova parku v obci Tročany

Výška grantu: 3 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.