História

Stará kmeťovsko – gedrianska cesta

Charakteristika projektu:

Výsadba pôvodných druhov drevín v aleji popri poľnej ceste vedúcej k mlynu na Gedre, čo bola kedysi pôvodná osada Kmeťova. Lokalita je súčasťou náučného chodníka regionálneho významu, projektom sa náučný chodník obohatil aj predĺžil.

Číslo projektu: 2012321

Žiadateľ: Obec Kmeťovo

Obec: Kmeťovo

Názov projektu: Stará kmeťovsko - gedrianska cesta

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.