2012

Stará kmeťovsko – gedrianska cesta

Číslo projektu: 2012321


 

Žiadateľ: Obec Kmeťovo

Obec: Kmeťovo

Názov projektu: Stará kmeťovsko - gedrianska cesta

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Výsadba pôvodných druhov drevín v aleji popri poľnej ceste vedúcej k mlynu na Gedre, čo bola kedysi pôvodná osada Kmeťova. Lokalita je súčasťou náučného chodníka regionálneho významu, projektom sa náučný chodník obohatil aj predĺžil.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.