História

Park pod dubmi

Charakteristika projektu:

Vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny pre obyvateľov obce. Úprava bývalej farskej záhrady pre potreby oddychu na malý obecný park. Výsadba zelene, živého plota, osadenie herných prvkov a lavičiek.

Číslo projektu: 2012565

Žiadateľ: Obec Dubové

Obec: Dubové

Názov projektu: Park pod dubmi

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.