2012

Park pod dubmi

Číslo projektu: 2012565


 

Žiadateľ: Obec Dubové

Obec: Dubové

Názov projektu: Park pod dubmi

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny pre obyvateľov obce. Úprava bývalej farskej záhrady pre potreby oddychu na malý obecný park. Výsadba zelene, živého plota, osadenie herných prvkov a lavičiek.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.