História

Malý les vo veľkom meste

Charakteristika projektu:

Vytvorenie originálnej zelenej interaktívnej plochy na panelákovom sídlisku, atrakcie pre školy, deti aj dospelých. Výsadba zelene a osadenie parkovej architektúry ako nevšednej živej učebnej pomôcky za spolupráce školy, rodičov, učiteľov a detí.

Číslo projektu: 2012685

Žiadateľ: Občianske združenie Zelená Fončorda

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Malý les vo veľkom meste

Výška grantu: 1 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.