2012

Malý les vo veľkom meste

Číslo projektu: 2012685


 

Žiadateľ: Občianske združenie Zelená Fončorda

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Malý les vo veľkom meste

Výška grantu: 1 700 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie originálnej zelenej interaktívnej plochy na panelákovom sídlisku, atrakcie pre školy, deti aj dospelých. Výsadba zelene a osadenie parkovej architektúry ako nevšednej živej učebnej pomôcky za spolupráce školy, rodičov, učiteľov a detí .

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.