2012

S Gašparkom za poznávaním sveta

Číslo projektu: 2012651


 

Žiadateľ: Občianske združenie za dôstojnú Radvaň

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: S Gašparkom za poznávaním sveta

Výška grantu: 2 800 €

Charakteristika projektu:

Úprava areálu materskej školy pre potreby uvádzania divadelných bábkových predstavení pod holým nebom. Výsadba štruktúrovanej zelene, výstavba divadelnej maringotky a dreveného pódia.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.