História

S Gašparkom za poznávaním sveta

Charakteristika projektu:

Úprava areálu materskej školy pre potreby uvádzania divadelných bábkových predstavení pod holým nebom. Výsadba štruktúrovanej zelene, výstavba divadelnej maringotky a dreveného pódia.

Číslo projektu: 2012651

Žiadateľ: Občianske združenie za dôstojnú Radvaň

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: S Gašparkom za poznávaním sveta

Výška grantu: 2 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.