2012

Zelená oáza pri Malom Dunaji v Malinove

Číslo projektu: 2012117


 

Žiadateľ: Občianske združenie Pro Eberhard

Obec: Malinovo

Názov projektu: Zelená oáza pri Malom Dunaji v Malinove

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Úprava rekreačného zázemia obce pri Malom Dunaji a jeho ramene. Vyčistenie ramena v dĺžke 1,6 km od popadanej vegetácie a komunálneho odpadu a jeho splavnenie pre potreby rekreačného splavovania, vytvorenie mobilných lavičiek na bezpečné pristávanie, osadenie malého mobiliáru.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.