História

Zelená oáza pri Malom Dunaji v Malinove

Charakteristika projektu:

Úprava rekreačného zázemia obce pri Malom Dunaji a jeho ramene. Vyčistenie ramena v dĺžke 1,6 km od popadanej vegetácie a komunálneho odpadu a jeho splavnenie pre potreby rekreačného splavovania, vytvorenie mobilných lavičiek na bezpečné pristávanie, osadenie malého mobiliáru.

Číslo projektu: 2012117

Žiadateľ: Občianske združenie Pro Eberhard

Obec: Malinovo

Názov projektu: Zelená oáza pri Malom Dunaji v Malinove

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.