2012

Vstup do Vtáčieho raja v Sennom

Číslo projektu: 2012875


 

Žiadateľ: Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Obec: Senné

Názov projektu: Vstup do Vtáčieho raja v Sennom

Výška grantu: 3 400 €

Charakteristika projektu:

Sprístupnenie vstupu do chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky a úprava vstupného areálu. Odstránenie náletovej zelene, likvidácia nelegálnych skládok, obnova studne a výsadba zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.