História

Vstup do Vtáčieho raja v Sennom

Charakteristika projektu:

Sprístupnenie vstupu do chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky a úprava vstupného areálu. Odstránenie náletovej zelene, likvidácia nelegálnych skládok, obnova studne a výsadba zelene.

Číslo projektu: 2012875

Žiadateľ: Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Obec: Senné

Názov projektu: Vstup do Vtáčieho raja v Sennom

Výška grantu: 3 400 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.