História

Úprava okolia prameňa sv. Jána a tajchu Červená studňa

Charakteristika projektu:

Skultivovanie jedinečného kultúrno – historického a prírodného areálu prameňa so sochou sv. Jána Nepomuckého a tajchu Červená Studňa. Úprava okolia tajchu, vyčistenie lokality, usmernenie vody z cesty do koryta, osadenie drevených prvkov pre rekreačné aktivity.

Číslo projektu: 2012645

Žiadateľ: Kruh, o.z.

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Úprava okolia prameňa sv. Jána a tajchu Červená studňa

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.