2012

Úprava okolia prameňa sv. Jána a tajchu Červená studňa

Číslo projektu: 2012645


 

Žiadateľ: Kruh, o.z.

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Úprava okolia prameňa sv. Jána a tajchu Červená studňa

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Skultivovanie jedinečného kultúrno – historického a prírodného areálu prameňa so sochou sv. Jána Nepomuckého a tajchu Červená Studňa. Úprava okolia tajchu, vyčistenie lokality, usmernenie vody z cesty do koryta, osadenie drevených prvkov pre rekreačné aktivity.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.