2012

Lom Rieka

Číslo projektu: 2012501


 

Žiadateľ: Klub športového potápania HIPPOCAMPUS

Obec: Martin

Názov projektu: Lom Rieka

Výška grantu: 5 000 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie územia Lomu Rieka od komunálneho odpadu po turistoch a následné zavedenie systému separovaného zberu a odvozu odpadu. Vytvorenie prístupových chodníkov, oddychových zón a plaveckých mól. Lom Rieka je starý vápencový nepoužívaný lom v blízkosti hlavnej cesty Martin – Ružomberok. V minulosti sa vyznačoval priezračnou vodou a okolím pripomínajúcim Plitvické jazerá.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.