História

Lom Rieka

Charakteristika projektu:

Vyčistenie územia Lomu Rieka od komunálneho odpadu po turistoch a následné zavedenie systému separovaného zberu a odvozu odpadu. Vytvorenie prístupových chodníkov, oddychových zón a plaveckých mól. Lom Rieka je starý vápencový nepoužívaný lom v blízkosti hlavnej cesty Martin – Ružomberok. V minulosti sa vyznačoval priezračnou vodou a okolím pripomínajúcim Plitvické jazerá.

Číslo projektu: 2012501

Žiadateľ: Klub športového potápania HIPPOCAMPUS

Obec: Martin

Názov projektu: Lom Rieka

Výška grantu: 5 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.