História

Čerešňovou alejou po zabudnutých stopách

Charakteristika projektu:

Celková revitalizácia starej čerešňovej aleje v blízkosti obce. Odstránenie lokálnych čiernych skládok, ošetrenie starých stromov, doplnenie aleje výsadbou nových čerešní, osadenie lavičiek a informačnej tabule.

Číslo projektu: 2012239

Žiadateľ: Klub ochrancov zelene

Obec: Senica

Názov projektu: Čerešňovou alejou po zabudnutých stopách

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.