2012

Čerešňovou alejou po zabudnutých stopách

Číslo projektu: 2012239


 

Žiadateľ: Klub ochrancov zelene

Obec: Senica

Názov projektu: Čerešňovou alejou po zabudnutých stopách

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Celková revitalizácia starej čerešňovej aleje v blízkosti obce. Odstránenie lokálnych čiernych skládok, ošetrenie starých stromov, doplnenie aleje výsadbou nových čerešní, osadenie lavičiek a informačnej tabule.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.