2012

Vyčistenie potoka Poltarica a vybudovanie náučno-cyklistického chodníka

Číslo projektu: 2012634


 

Žiadateľ: Hájiky, n.o.

Obec: Poltár

Názov projektu: Vyčistenie potoka Poltarica a vybudovanie náučno-cyklistického chodníka

Výška grantu: 1 800 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie potoka Poltarica od naplaveného odpadu a vybudovanie cyklistického chodníka pozdĺž potoka. Osadenie informačných tabúľ, lavičiek, miestami oprava náučného chodníka.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.