História

Vyčistenie potoka Poltarica a vybudovanie náučno-cyklistického chodníka

Charakteristika projektu:

Vyčistenie potoka Poltarica od naplaveného odpadu a vybudovanie cyklistického chodníka pozdĺž potoka. Osadenie informačných tabúľ, lavičiek, miestami oprava náučného chodníka.

Číslo projektu: 2012634

Žiadateľ: Hájiky, n.o.

Obec: Poltár

Názov projektu: Vyčistenie potoka Poltarica a vybudovanie náučno-cyklistického chodníka

Výška grantu: 1 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.