2012

Rybníky pre všetkých

Číslo projektu: 2012716


 

Žiadateľ: DOMKA - stredisko Uzovský Šalgov

Obec: Ražňany

Názov projektu: Rybníky pre všetkých

Výška grantu: 2 700 €

Charakteristika projektu:

Záchrana prírodného a vodného bohatstva obce – sústavy historických chovných rybníkov. Základným predpokladom je obnova vodného režimu vo vodnom systéme, oprava žľabu, stavidiel, celoročná starostlivosť o okolie rybníkov, vyzbieranie a odvoz odpadu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.