História

Rybníky pre všetkých

Charakteristika projektu:

Záchrana prírodného a vodného bohatstva obce – sústavy historických chovných rybníkov. Základným predpokladom je obnova vodného režimu vo vodnom systéme, oprava žľabu, stavidiel, celoročná starostlivosť o okolie rybníkov, vyzbieranie a odvoz odpadu.

Číslo projektu: 2012716

Žiadateľ: DOMKA - stredisko Uzovský Šalgov

Obec: Ražňany

Názov projektu: Rybníky pre všetkých

Výška grantu: 2 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.