2012

Vyčistenie prírodného jazierka a úprava jeho okolia na oddchovú zónu v areáli vzácnej lokality pravekého neandertálskeho osídlenia

Číslo projektu: 2012439


 

Žiadateľ: Bojnický skrášľovací spolok, o.z.

Obec: Bojnice

Názov projektu: Vyčistenie prírodného jazierka a úprava jeho okolia na oddchovú zónu v areáli vzácnej lokality pravekého neandertálskeho osídlenia

Výška grantu: 900 €

Charakteristika projektu:

Čistenie a úprava okolia v areáli lokality pravekého neandertálskeho sídla v blízkosti Prepoštskej jaskyne. Súčastne aj vyčistenie jazierka, výsadba zelene, spevnenie náučného chodníka lomovým kameňom a osadenie lavičiek.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.