História

Vyčistenie prírodného jazierka a úprava jeho okolia na oddychovú zónu v areáli vzácnej lokality pravekého neandertálskeho osídlenia

Charakteristika projektu:

Čistenie a úprava okolia v areáli lokality pravekého neandertálskeho sídla v blízkosti Prepoštskej jaskyne. Súčastne aj vyčistenie jazierka, výsadba zelene, spevnenie náučného chodníka lomovým kameňom a osadenie lavičiek.

Číslo projektu: 2012439

Žiadateľ: Bojnický skrášľovací spolok, o.z.

Obec: Bojnice

Názov projektu: Vyčistenie prírodného jazierka a úprava jeho okolia na oddchovú zónu v areáli vzácnej lokality pravekého neandertálskeho osídlenia

Výška grantu: 900 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.