2011

Obnova a údržba náučného chodníka z obce Kamenica na hrad Kamenica

Číslo projektu: 2011808


 

Žiadateľ: Združenie Kamenná veža

Obec: Lúčka

Názov projektu: Obnova a údržba náučného chodníka z obce Kamenica na hrad Kamenica

Výška grantu: 1 000 €

Charakteristika projektu:

Úprava náučného chodníka, obnovenie turistického značenia a vybudovanie odpočinkových zastávok pre podporu návštevnosti hradu Kamenica.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.