História

Obnova a údržba náučného chodníka z obce Kamenica na hrad Kamenica

Charakteristika projektu:

Úprava náučného chodníka, obnovenie turistického značenia a vybudovanie odpočinkových zastávok pre podporu návštevnosti hradu Kamenica.

Číslo projektu: 2011808

Žiadateľ: Združenie Kamenná veža

Obec: Lúčka

Názov projektu: Obnova a údržba náučného chodníka z obce Kamenica na hrad Kamenica

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.