História

Revitalizácia Záhrady

Charakteristika projektu:

Revitalizácia existujúcej starej záhrady priľahlej ku kultúrnemu centru Záhrada v tesnom susedstve centra mesta a vytvorenie zelenej oddychovej zóny pre návštevníkov kultúrnych podujatí.

Číslo projektu: 2011637

Žiadateľ: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry n.o.

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Revitalizácia Záhrady

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.