2011

Revitalizácia Záhrady

Číslo projektu: 2011637


 

Žiadateľ: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry n.o.

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Revitalizácia Záhrady

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia existujúcej starej záhrady priľahlej ku kultúrnemu centru Záhrada v tesnom susedstve centra mesta a vytvorenie zelenej oddychovej zóny pre návštevníkov kultúrnych podujatí.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.