2011

Výstavba trasy pre nemotorovú dopravu v kritickom úseku nespevnenej cesty pri Malom Dunaji

Číslo projektu: 2011117


 

Žiadateľ: Vrakuňská beseda OZ

Obec: Bratislava

Názov projektu: Výstavba trasy pre nemotorovú dopravu v kritickom úseku nespevnenej cesty pri Malom Dunaji

Výška grantu: 750 €

Charakteristika projektu:

Obnova prístupovej cestičky – cyklotrasy k jazierku Tiky Taky v miestnej časti Vrakuňa.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.