História

Výstavba trasy pre nemotorovú dopravu v kritickom úseku nespevnenej cesty pri Malom Dunaji

Charakteristika projektu:

Obnova prístupovej cestičky – cyklotrasy k jazierku Tiky Taky v miestnej časti Vrakuňa.

Číslo projektu: 2011117

Žiadateľ: Vrakuňská beseda OZ

Obec: Bratislava

Názov projektu: Výstavba trasy pre nemotorovú dopravu v kritickom úseku nespevnenej cesty pri Malom Dunaji

Výška grantu: 750 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.