2011

Odpočinkové miesto pri Záchrannej stanici a Ekocentre

Číslo projektu: 2011520


 

Žiadateľ: Priatelia Národného parku Malá Fatra

Obec: Zázrivá

Názov projektu: Odpočinkové miesto pri Záchrannej stanici a Ekocentre

Výška grantu: 4 000 €

Charakteristika projektu:

Oživenie areálu záchrannej stanice pre potreby školských exkurzií, vybudovanie prístrešku pre vyučovanie detí priamo v prírode.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.