História

Odpočinkové miesto pri Záchrannej stanici a Ekocentre

Charakteristika projektu:

Oživenie areálu záchrannej stanice pre potreby školských exkurzií, vybudovanie prístrešku pre vyučovanie detí priamo v prírode.

Číslo projektu: 2011520

Žiadateľ: Priatelia Národného parku Malá Fatra

Obec: Zázrivá

Názov projektu: Odpočinkové miesto pri Záchrannej stanici a Ekocentre

Výška grantu: 4 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.