2011

Naučme sa zadržiavať zrážky v mestách

Číslo projektu: 2011822


 

Žiadateľ: OZ Živá Zem

Obec: Prešov

Názov projektu: Naučme sa zadržiavať zrážky v mestách

Výška grantu: 3 450 €

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu je premena asfaltových striech na základnej škole na vegetačné, projekt má ambície prezentovať výsledky aj širokej verejnosti ako precedentné riešenie pre nasledovníkov – správcov verejných budov, samosprávu, súkromných vlastníkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.