História

Naučme sa zadržiavať zrážky v mestách

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu je premena asfaltových striech na základnej škole na vegetačné, projekt má ambície prezentovať výsledky aj širokej verejnosti ako precedentné riešenie pre nasledovníkov – správcov verejných budov, samosprávu, súkromných vlastníkov.

Číslo projektu: 2011822

Žiadateľ: OZ Živá Zem

Obec: Prešov

Názov projektu: Naučme sa zadržiavať zrážky v mestách

Výška grantu: 3 450 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.