2011

Dosadba botanicky významných drevín v areáli bývalej botanickej záhrady v Trnave

Číslo projektu: 2011108


 

Žiadateľ: OZ Umbra

Obec: Bratislava

Názov projektu: Dosadba botanicky významných drevín v areáli bývalej botanickej záhrady v Trnave

Výška grantu: 2 800 €

Charakteristika projektu:

Obnova prestarnutej a málo hodnotnej časti botanickej záhrady novou výsadbou na zatraktívnenie priestoru a pritiahnutie návštevníkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.