História

Dosadba botanicky významných drevín v areáli bývalej botanickej záhrady v Trnave

Charakteristika projektu:

Obnova prestarnutej a málo hodnotnej časti botanickej záhrady novou výsadbou na zatraktívnenie priestoru a pritiahnutie návštevníkov.

Číslo projektu: 2011108

Žiadateľ: OZ Umbra

Obec: Bratislava

Názov projektu: Dosadba botanicky významných drevín v areáli bývalej botanickej záhrady v Trnave

Výška grantu: 2 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.