História

Revitalizácia environmentálnych funkcií poľnej aleje za mestom Dunajská Streda

Charakteristika projektu:

Obnova krajinársky cennej aleje v otvorenej krajine – likvidácia ilegálnych skládok odpadu, odstránenie inváznych druhov vegetácie, výsadba nelesnej drevinovej vegetácie.

Číslo projektu: 2011205

Žiadateľ: OZ Umbra RC DS

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Revitalizácia environmentálnych funkcií poľnej aleje za mestom Dunajská Streda

Výška grantu: 1 400 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.