2011

Revitalizácia environmentálnych funkcií poľnej aleje za mestom Dunajská Streda

Číslo projektu: 2011205


 

Žiadateľ: OZ Umbra RC DS

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Revitalizácia environmentálnych funkcií poľnej aleje za mestom Dunajská Streda

Výška grantu: 1 400 €

Charakteristika projektu:

Obnova krajinársky cennej aleje v otvorenej krajine – likvidácia ilegálnych skládok odpadu, odstránenie inváznych druhov vegetácie, výsadba nelesnej drevinovej vegetácie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.