História

Park pátra Linčovského

Charakteristika projektu:

Vytvorenie parku v okolí kostola Sv. Petra v Okoličnom, odstránenie starého oplotenia, vybudovanie prístupového chodníka, výsadba zelene.

Číslo projektu: 2011535

Žiadateľ: OZ Tatry

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Park pátra Linčovského

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.