2011

Park pátra Linčovského

Číslo projektu: 2011535


 

Žiadateľ: OZ Tatry

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Park pátra Linčovského

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie parku v okolí kostola Sv. Petra v Okoličnom, odstránenie starého oplotenia, vybudovanie prístupového chodníka, výsadba zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.