História

Drevený chodník hornádskym lužným lesom

Charakteristika projektu:

Výstavba dreveného náučného chodníka v atraktívnej močiarnej časti lužného lesa. Výsadba zelene a osadenie lavičiek a informačných tabúľ v okolí chodníka.

Číslo projektu: 2011724

Žiadateľ: OZ Priatelia trstenskej prírody

Obec: Trstené pri Hornáde

Názov projektu: Drevený chodník hornádskym lužným lesom

Výška grantu: 2 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.