2011

Drevený chodník hornádskym lužným lesom

Číslo projektu: 2011724


 

Žiadateľ: OZ Priatelia trstenskej prírody

Obec: Trstené pri Hornáde

Názov projektu: Drevený chodník hornádskym lužným lesom

Výška grantu: 2 700 €

Charakteristika projektu:

Výstavba dreveného náučného chodníka v atraktívnej močiarnej časti lužného lesa. Výsadba zelene a osadenie lavičiek a informačných tabúľ v okolí chodníka.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.