2011

Učebňa v našom parku

Číslo projektu: 2011308


 

Žiadateľ: OZ Meteorit Rumanová

Obec: Rumanová

Názov projektu: Učebňa v našom parku

Výška grantu: 4 500 €

Charakteristika projektu:

Projekt je poslednou etapou rozsiahlej obnovy miestneho parku, ktorého základom bola obnova zelene, mobiliáru a malých vodných prvkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.