História

Učebňa v našom parku

Charakteristika projektu:

Projekt je poslednou etapou rozsiahlej obnovy miestneho parku, ktorého základom bola obnova zelene, mobiliáru a malých vodných prvkov.

Číslo projektu: 2011308

Žiadateľ: OZ Meteorit Rumanová

Obec: Rumanová

Názov projektu: Učebňa v našom parku

Výška grantu: 4 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.