História

Art Garden

Charakteristika projektu:

Úprava záhrady pri vile Dominika Skuteckého pre potreby návštevníkov Stredoslovenskej galérie, vyčistenie, výsadba živého plota, ošetrenie jestvujúcich drevín.

Číslo projektu: 2011622

Žiadateľ: OZ Laputa

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Art Garden

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.