2011

Art Garden

Číslo projektu: 2011622


 

Žiadateľ: OZ Laputa

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Art Garden

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Úprava záhrady pri vile Dominika Skuteckého pre potreby návštevníkov Stredoslovenskej galérie, vyčistenie, výsadba živého plota, ošetrenie jestvujúcich drevín.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.