2011

Pieskovňa pre včeláriky

Číslo projektu: 2011640


 

Žiadateľ: OZ kRaj

Obec: Závada

Názov projektu: Pieskovňa pre včeláriky

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie lokality od komunálneho odpadu a jej sprístupnenie pre tradičného obyvateľa včelárika zlatého. Miesto je jeho tradičným hniezdnym biotopom. Úprava blízkej oddychovej plochy pre návštevníkov Cerovej vrchoviny.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.