História

Pieskovňa pre včeláriky

Charakteristika projektu:

Vyčistenie lokality od komunálneho odpadu a jej sprístupnenie pre tradičného obyvateľa včelárika zlatého. Miesto je jeho tradičným hniezdnym biotopom. Úprava blízkej oddychovej plochy pre návštevníkov Cerovej vrchoviny.

Číslo projektu: 2011640

Žiadateľ: OZ kRaj

Obec: Závada

Názov projektu: Pieskovňa pre včeláriky

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.