2011

Zachráňme Bielické bahná

Číslo projektu: 2011403


 

Žiadateľ: OZ Klub Sova

Obec: Partizánske

Názov projektu: Zachráňme Bielické bahná

Výška grantu: 1 900 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie a ochrana biologicky hodnotnej mokrade – slatiny a vybudovanie náučného chodníka v úzkej spolupráci s CHKO Ponitrie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.