História

Zachráňme Bielické bahná

Charakteristika projektu:

Vyčistenie a ochrana biologicky hodnotnej mokrade – slatiny a vybudovanie náučného chodníka v úzkej spolupráci s CHKO Ponitrie.

Číslo projektu: 2011403

Žiadateľ: OZ Klub Sova

Obec: Partizánske

Názov projektu: Zachráňme Bielické bahná

Výška grantu: 1 900 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.