História

Život pre Drahňovec

Charakteristika projektu:

Revitalizácia širšieho okolia povodia malého potoka Drahňovec a výsadba parčíka v centre obce. Zvýšenie vodozádržnej samočistiacej a estetickej funkcie predmetnej časti povodia.

Číslo projektu: 2011707

Žiadateľ: Obec Nový Ruskov

Obec: Nový Ruskov

Názov projektu: Život pre Drahňovec

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.