2011

Život pre Drahňovec

Číslo projektu: 2011707


 

Žiadateľ: Obec Nový Ruskov

Obec: Nový Ruskov

Názov projektu: Život pre Drahňovec

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia širšieho okolia povodia malého potoka Drahňovec a výsadba parčíka v centre obce. Zvýšenie vodozádržnej samočistiacej a estetickej funkcie predmetnej časti povodia.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.