2011

Rastlinná výsadba – zelený park pri cintoríne

Číslo projektu: 2011217


 

Žiadateľ: Obec Holice

Obec: Holice

Názov projektu: Rastlinná výsadba - zelený park pri cintoríne

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie zeleného parku v centre obce, v blízkosti novej obytnej zóny a miestneho cintorína.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.