História

Rastlinná výsadba – zelený park pri cintoríne

Charakteristika projektu:

Vytvorenie zeleného parku v centre obce, v blízkosti novej obytnej zóny a miestneho cintorína.

Číslo projektu: 2011217

Žiadateľ: Obec Holice

Obec: Holice

Názov projektu: Rastlinná výsadba - zelený park pri cintoríne

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.