História

Cesta 14. storočím

Charakteristika projektu:

Oživenie starej poľnej cesty, obľúbeného miesta prechádzok obyvateľov a návštevníkov Rajeckých Teplíc. Vyčistenie, výsadba zelene, osadenie mobiliáru a informačných tabúľ.

Číslo projektu: 2011509

Žiadateľ: Mesto Rajecké Teplice

Obec: Rajecké Teplice

Názov projektu: Cesta 14. storočím

Výška grantu: 4 400 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.