2011

Cesta 14. storočím

Číslo projektu: 2011509


 

Žiadateľ: Mesto Rajecké Teplice

Obec: Rajecké Teplice

Názov projektu: Cesta 14. storočím

Výška grantu: 4 400 €

Charakteristika projektu:

Oživenie starej poľnej cesty, obľúbeného miesta prechádzok obyvateľov a návštevníkov Rajeckých Teplíc. Vyčistenie, výsadba zelene, osadenie mobiliáru a informačných tabúľ.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.